Yabancı Plakalı araçlar ile ilgili bilgiler

Yabancı Plakalı araçlar ile ilgili bilgiler

YABANCI PLAKALI KİŞİSEL KULLANIMA MAHSUS KARA
TAŞITLARIYLA İLGİLİ BİLGİ NOTU
I- KULLANIMLA İLGİLİ DİKKAT EDİLECEK NOKTALAR
Yolcular bu konuda detaylı bilgiyi Bakanlığın www.gtb.gov.tr adreslerinden alabilirler.
Geçici İthal Edilen Kara Taşıtlarına İlişkin 1 Seri Nolu Gümrük Genel
Tebliğinin (27913 sayı ve 22 Nisan 2011 günlü Resmi Gazete)
incelenmesini özellikle öneriyoruz.

Burada kendileri için çok yararlı bilgilere soru-cevap
tarzında yer verilmiştir.
Yurt dışından kişisel kullanıma mahsus araçlarıyla yurda giren
yolcuların bu araçlarını Türkiye’de hangi sürelerle kullanabilecekleri
girişte bilgisayar sistemi tarafından hesaplanmakta ve gümrük memuru
tarafından pasaportlarına kaşe basılarak yazılmaktadır. Bu sürenin bitim
tarihini geçirmeden taşıtınızı her hangi bir gümrük müdürlüğüne teslim etmeniz
veya yurt dışına çıkarmanız gerekmektedir.

Yolcular bu süreleri mutlaka okumalı ve ona göre hareket etmelidir. Bazı yolcuların bu
sürelere dikkat etmedikleri ve yurda her girişinde aracının 6 aylık yurtta kalma
süresi verildiğini düşündükleri ve daha sonra gümrüğe geldiklerinde süreyi
aştıkları için ceza ödemek durumunda kaldıkları anlaşılmaktadır.
Süreyi ellerinde olmayan mücbir nedenlerden(doğal afetler, çalınma, hastalık,
ölüm vb.) dolayı geçirmiş iseler bu durumlara ilişkin geçerli belgeler gümrük
idaresine sunulduğunda ceza verilmez. Ancak, yolcunun “pasaporta yazılan
süreden haberim yoktu, buna dikkat etmedim, ben süremin yeterli
olduğunu düşünüyordum” tarzı beyanları onun gereken dikkat ve özeni
göstermediği anlamına geldiğinden ceza uygulanmasına engel teşkil etmez.
Taşıtınızı Türkiye’de yalnızca, ikamet yeri Türkiye Gümrük
Bölgesi dışında bulunan eşiniz, anne babanız veya çocuklarınız
kullanabilir. Bunun dışında ancak, yolculuk süresince sizin de
taşıtta bulunmanız kaydıyla başkaları tarafından kullanılmasına
izin verilir.
Vekaletname vererek taşıtınızı başkasının kullanımına bırakamazsınız.
Taşıtın başkası tarafından yurtdışı edilmek istenilmesi halinde en yakın
gümrük müdürlüğüne başvurarak taşıt kaydının ilgili kişi adına devredilmesi
gerekir. Bu devir işlemi yapılmadan sınır gümrük idaresine vekaletname ile
dahi olsa gelindiğinde; usulsüz kullanımdan dolayı ceza ödeme ile karşı
karşıya kalınacaktır.
Süresi içerisinde olmak kaydıyla, yurt dışına taşıtsız olarak çıkmanız
gerektiğinde bulunduğunuz yere en yakın gümrük müdürlüğüne başvurarak
taahhütname vermek ya da taşıtınızı gümrük müdürlüğüne geçici olarak
teslim etmek suretiyle taşıtsız olarak yurtdışına çıkabilirsiniz. Taahhütname
vererek çıkmanız durumunda yurtdışında bulunduğunuz süreler taşıtınızın
yurtta kalma süresine ilave edilmez.

yabancı plakalı araçlar ile ilgili bilgiler
yabancı plakalı araçlar ile ilgili bilgiler

Kaydet

Facebook Yorumları